todolijstje.nl

belangrijke tips voor een goede todo lijst

Hoe kun je tijd voor een taak realistisch en goed inschatten ?
Taken opdelen in kleinere stuken
Probeer taken zo goed mogelijk te specificeren

Veel gemaakte todolijstje foutjes zijn:

Er is te weinig tijd ingeschat.
Er is geen ruimte ingeschat voor adhoc zaken.
Er is erg optimistich tijd ingeschat.
Een taak is te groot en is onoverzichtelijk


todolijstje.nl homepage